Gå til sidens indhold

Forskning, udvikling og innovation 2021

Forskning, udvikling og innovation er væsentlige faktorer for den generelle samfundsmæssige udvikling samt for virksomhedernes vækstmuligheder og konkurrencedygtighed på de globale markeder.

Publikationen belyser udviklingen indenfor forskning, udvikling og innovation i Danmark.

 

Publikationens temakapitel handler om det betydelige samspil der er mellem erhvervslivet og offentlige institutioner omkring forskning, udvikling og innovation.  Teknologioverførsel af forskningsresultater muliggør, at de offentlige forskningsinstitutioners resultater kan anvendes af virksomheder til konkrete formål. Offentlige forskningsinstitutioner udvikler også løbende opfindelser, som evt. kan omsættes til forskellige former for IP-rettigheder. I temakapitlet er konkrete eksempler på aftaler om samfinansieret forskning og spinouts-virksomheder.

 

Forskning, udvikling og innovation 2021 viser også, at de samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2019 var 68,0 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct. af BNP. Erhvervslivet bidrog med 43 mia. kr. og den offentlige sektor med 26 mia. kr. De samlede FoU udgifter var steget med 1,7 pct. i forhold til 2018 (målt i løbende priser). Stigningen af FoU udgifterne kom hovedsageligt fra den offentlige sektor. I 2019 blev der anvendt 62.200 årsværk (fuldtidsbeskæftigede) til FoU, hvor erhvervslivet beskæftigede 37.600 årsværk og den offentlige sektor beskæftigede 24.600 årsværk.

 

Forskning, udvikling og innovation 2021 er en fortsættelse af de årlige publikationer om Innovation og forskning, som er udkommet i årene 2012-2014 og 2016-2019. Dette års publikation giver indblik i følgende:

  • Innovation i erhvervslivet og den offentlige sektor
  • FoU-aktivitet i erhvervslivet og den offentlige sektor – herunder finansiering fra de forskellige sektorer
  • Forskning og udvikling i den offentlige sektor
  • Offentligt forskningsbudget
  • Internationale sammenligninger
  • Patenter og andre IP-rettigheder

Forskning, udvikling og innovation

Kolofon

Forskning, udvikling og innovation
Uddannelse og forskning
ISBN pdf: 978-87-501-2385-9
Udgivet: 30. september 2021 kl. 08:00
Antal sider: 62
Kontaktinfo:
Paul Lubson
Telefon: 39 17 35 42

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig