Gå til sidens indhold

Kultur 2018

Publikationen Kultur 2018 kaster lys på produktion og forbrug af kultur i Danmark på tværs af områder som bøger, idræt, museer, medier, film, scenekunst og musik. Årets tema sætter fokus på de kunst- og kulturansatte, og hvordan de adskiller sig fra arbejdsmarkedet generelt såvel som forskelle imellem de ansatte på teatre, folkebiblioteker og museer.

Flere med lang – og med begrænset – uddannelse i kunst og kultur
Temakapitlet viser blandt andet, at flere af de kunst- og kulturansatte på folkebiblioteker, museer og teatre enten har en relativt lang eller en relativt kort uddannelse bag sig sammenlignet med gennemsnittet af danske arbejdspladser: Ansatte med en lang videregående uddannelse udgjorde 34 pct. af personalet på museerne og altså mere end det dobbelte af gennemsnittet på danske arbejdspladser på 14 pct. På teatrene gælder det 26 pct. og 20 pct. på bibliotekerne. Samtidig har flere end gennemsnittet, 35 pct., kun en grundskole- eller gymnasial uddannelse bag sig over for 31 pct. på en gennemsnitlig arbejdsplads. Andelen af unge under 26 år var desuden lidt større på de tre kunst- og kulturinstitutioner end på den gennemsnitlige arbejdsplads. I 2017 udgjorde unge under 26 år mellem 24-25 pct. af de ansatte på institutionerne mod 19 pct. på den gennemsnitlige arbejdsplads. Deltid er mere udbredt på folkebiblioteker, museer og teatre end på arbejdsmarkedet generelt – særligt på teatrene, hvor der er 2,8 ansatte pr. årsværk, mens der er 2,4 på museerne og 1,8 på bibliotekerne.

Større digitalisering af kulturen
Både i lyd og tekst fylder digital formidling af kultur stadig mere. I 2017 nåede salget af digital musik næsten samme niveau, som musiksalget af fysiske medier som CD’er gjorde i 2008. Det digitale salg rundede 548 mio. kr. i 2017 og udgjorde 89 pct. af det samlede musiksalg. Også digitale bøger vinder indpas på biblioteker og i stuerne. Folkebibliotekerne havde 3,0 mio. e-bogs-visninger (digitale udlån) i 2017. Det er en stigning på 90 pct. i forhold til 2014.
Desuden rummer publikationen blandt andet følgende konklusioner:

  • De danske biografer solgte 588.200 billetter i juleferien i 2018, hvilket gjorde uge 52 til den uge i løbet af året, hvor der blev solgt flest biografbilletter.
  • Halvdelen af alle mænd og 37 pct. af alle kvinder var medlem af en idrætsforening i 2017. Fodbold var mest populært blandt mændene, mens gymnastik var det blandt kvinderne.
  • De danske museer fik i alt 15,5 mio. besøg i løbet af 2017, og det er en stigning på 3 pct. i forhold til året før.
  • Genealogi (slægtsforskning) var det mest populære emne at udgive kommercielle fagbøger om i 2017. Det udgjorde 15 pct. af årets 6.400 udgivelser.

 

Kultur

Hent som pdf

Kultur 2018

Kolofon

Kultur
Kultur og fritid
ISBN pdf: 978-87-501-2324-8
Udgivet: 8. april 2019 kl. 08:00
Antal sider: 60
Kontaktinfo:
Claus Werner Andersen
Telefon: 39 17 34 33

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig