Gå til sidens indhold

Deleøkonomi - hvordan kan den defineres og måles? 2018

Deleøkonomi er et begreb, som har fået en mere og mere central rolle i den politiske og samfundsmæssige debat i de seneste år, fx indgår deleøkonomi som et fokuspunkt i regeringsgrundlaget fra november 2016. Det er samtidig et kendetegn for såvel den danske som internationale debat om deleøkonomi, at der ikke findes en ensartet og generelt accepteret definition af begrebet.

Danmarks Statistik har gennemført et projekt, som har været medfinansieret af Erhvervsstyrelsen, der introducerer en afgrænsning af begrebet ”deleøkonomi” til statistiske formål, som gennemgår hvordan og i hvilket omfang deleøkonomiske aktiviteter påvirker de eksisterende statistikker, og som op­stiller et forslagskatalog til fremtidige tiltag til måling af deleøkonomien.

 

Udover udfordringen med en begrebsafgrænsning, som kan danne grundlag for statistisk belysning, så udgør de deleøkonomiske aktiviteter også en udfordring for den officielle statistik, da de klassiske grænseflader mellem producenter (virksomheder) og forbrugere (borgere) i et vist omfang udviskes og skaber nye konstellationer.

Deleøkonomi - hvordan kan den defineres og måles?

Kolofon

Deleøkonomi - hvordan kan den defineres og måles?
Kultur og fritid
ISBN pdf: 978-87-501-2290-6
Udgivet: 26. januar 2018 kl. 15:00
Antal sider: 55
Kontaktinfo:
Agnes Tassy
Telefon: 39 17 31 44

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig