Gå til sidens indhold

Jordbrugets prisforhold 2020

Jordbrugets prisforhold 2020 handler om det primære jordbrugs priser og udviklingen i priserne. Svin, der som det dominerende landbrugsprodukt tegner sig for næsten halvdelen af den animalske produktion, steg med 6 procent i pris i forhold til 2019 efter en stigning på 28 pct. året før. Prisen på mælk faldt med 3 procent i forhold til 2019, og det samme gjorde prisen på planteprodukter fra mark. Prisen på gartneriprodukter steg med 3 procent.

Uændret bytteforhold for jordbruget i 2020

Jordbrugets prisforhold 2020 følger både priserne på de produkter, som landmændene og gartnerne sælger, og de varer og tjenesteydelser mv., som de anvender i produktionen. Derudover beskrives forholdet mellem disse priser - det såkaldte bytteforhold i jordbruget.

Bytteforholdet for dansk jordbrug var uændret i 2020 sammenlignet med 2019, som var væsentlig bedre end i 2018. Prisforholdene set fra producenternes side var således i gennemsnit uændrede i 2020 i forhold til 2019.

I publikationen beskrives desuden mængdeudviklingen for et udsnit af landbrugets produkter. Det giver et bredere grundlag for at indikere den aktuelle økonomiske udvikling i jordbruget.

Andre udpluk fra publikationen::

  • Priser på korn var 8 procent lavere i 2020 end i 2019.
  • Prisen på potteplanter var 2 procent højere end i 2019.
  • Prisen på kvæg var uændret i forhold til 2019.
  • Prisen på gødningsstoffer var 6 procent lavere end i 2019.

 


Jordbrugets prisforhold

Kolofon

Jordbrugets prisforhold
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2378-1
Udgivet: 26. marts 2021 kl. 08:00
Antal sider: 51
Kontaktinfo:
Mona Larsen
Telefon: 39 17 33 99

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig