Gå til sidens indhold

Jordbrugets prisforhold 2018

 Jordbrugets prisforhold 2018 handler om det primære jordbrugs priser og udviklingen i priserne.

Prisen på svin faldt med 18 pct. fra 2017 til 2018
Priserne på animalske produkter faldt med 12 pct. ift. 2017. Svin, der som det dominerende landbrugsprodukt tegner sig for næsten halvdelen af den animalske produktion, faldt med 18 pct. i pris ift. 2017. Prisen på mælk faldt med 5 pct. ift. 2017, men ligger fortsat 12 pct. højere end prisen i 2015.

Dårligere bytteforhold for jordbruget i 2018
Jordbrugets prisforhold 2018 følger både priserne på de produkter, som landmændene og gartnerne sælger, og de varer og tjenesteydelser mv., som de anvender i produktionen. Derudover beskrives forholdet mellem disse priser - det såkaldte bytteforhold i jordbruget.

Bytteforholdet for dansk jordbrug faldt med 9 procentpoint fra 2017 til 2018 og var dermed på niveau med 2016, men 6 pct. lavere end i 2015. Prisforholdene set fra producenternes side var således væsentlig dårligere i 2018 end i 2017.

I publikationen beskrives desuden mængdeudviklingen for et udsnit af landbrugets produkter. Det giver et bredere grundlag for at indikere den aktuelle økonomiske udvikling i jordbruget.

Andre udpluk fra publikationen:

  • Priser på vegetabilske produkter steg i 2018, hvilket imidlertid ikke kunne opveje det store fald for animalske produkter.
  • For landbrugets markafgrøder steg prisen således med 9 pct., mens gartneriprodukter steg med 2 pct.Tørken medførte til gengæld et betydeligt fald i produktionen af afgrøder.
  • Prisen på pelsskind faldt 18 pct. og nu ligger 45 pct. under prisen i 2015.

Hvis du har yderligere spørgsmål til publikationen, er du velkommen til at kontakte Steffen Møllenberg på tlf.: 39 17 31 16, sml@dst.dk eller Mona Larsen på tlf.: 39 17 33 99, mla@dst.dk

Jordbrugets prisforhold

Kolofon

Jordbrugets prisforhold
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2325-5
Udgivet: 28. marts 2019 kl. 08:00
Antal sider: 46
Kontaktinfo:
Mona Larsen
Telefon: 39 17 33 99

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig