Gå til sidens indhold

Landbrugsregnskaber i 100 år 1916-2015

Siden de første landbrugsregnskaber blev indberettet til statistikformål for regnskabsåret 1916-17, har dansk landbrug gennemlevet lidt af hvert.

I statistikkens første år betød 1. Verdenskrig, at de krigsførende lande havde øget efterspørgsel på bl.a. fødevarer. Det medførte, at Danmark, der ikke deltog i krigen, kunne afsætte landbrugsvarer til høje priser. Omvendt var det i kriseårene i 1930’erne, hvor det blev sværere at eksportere, og der måtte indføres kriseforanstaltninger, bl.a. med henblik på at nedbringe høj gæld.

  1. Verdenskrig understøttede den teknologiske udvikling, og i efterkrigsårene blev heste i stigende grad afløst af maskinkraft.

Da Danmark i 1973 blev medlem af EF, blev der stillet nye krav til landbrugsregnskaberne i statistikken, der skulle følge samme metode, som de øvrige medlemslande brugte. Med bogen Landbrugsregnskaber i 100 år giver Danmarks Statistik et indblik i dansk landbrug og dets udvikling i særligt det 20. århundrede.

Publikationen omhandler bl.a.:

  • Mekanisering og specialisering af landbruget, der har oplevet kraftigt stigende produktivitet.
  • Regnskabstal for 100 år, der bl.a. viser udviklingen i bruttoudbytte, driftsomkostninger, resultatmål, kapital og gæld.
  • Statistikkens udarbejdelse, der har gennemgået metodeændringer, øget detaljeringsgraden og dermed blevet mere anvendelig i forskningen.

Ydermere er tabellen JORD100 blevet tilføjet i Statistikbanken.dk i anledningen af hundredåret for landbrugsregnskaberne.

Her kan man trække regnskabstal for landbruget tilbage til 1916 og frem til 2015, der er det seneste opgjorte år med regnskabsstatistik for jordbrug.

Read the english version here.


Landbrugsregnskaber i 100 år

Kolofon

Landbrugsregnskaber i 100 år
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2275-3
Udgivet: 15. maj 2017 kl. 09:00
Antal sider: 57
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig