Gå til sidens indhold

Årsrapport 2020

Årsrapporten redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab.

Rapporten består af påtegning, beretning, regnskab samt bilag.

I beretningen vurderes den samlede målopfyldelse af Danmarks Statistiks Resultatplan 2020. Der foretages uddybende analyser af centrale mål.

Regnskabet består bl.a. af resultatopgørelse, balance, opfølgning på likviditetsordning og lønsumsloft samt bevillingsregnskab.


Årsrapport

Hent som pdf

Årsrapport 2020

Kolofon

Årsrapport
Tværgående
ISBN pdf: 978-87-501-2377-4
Udgivet: 19. marts 2021 kl. 08:00
Antal sider: 27
Kontaktinfo:
Martin Bingen Jørgensen
Telefon: 39 17 37 08

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig