Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2017

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.

Statistikken bygger for fiskeriet på indberetninger fra 272 virksomheder ud af en samlet population på 539 virksomheder med en omsætning på over 270.000 kr. og for akvakultur på indberetninger fra 117 ud af 203 aktive anlæg.

Fiskeri

Fiskeriets driftsresultat blev på 1,9 mio. kr. pr. virksomhed i 2017, hvilket er et fald på 13 pct. i forhold til året før. Resultatet fermkommer ved et fald i bruttoudbyttet på 2,6 pct. og en stigning i driftsomkostninger pr. virksomhed på 3,8 pct.

Faldet i fiskeriets driftsresultat skyldes mindre landinger af torsk, rødspætte, sild og makrel samt prisfald for sild og dybvandshummer. Hertil kommer en 22 pct. forøgelse af omkostningerne til brændstof som følge af stigning i prisen på dieselolie.

Akvakultur

Akvakulturerhvervets driftsresultat blev på 880.000 kr. pr. anlæg i 2017, hvilket er en stigning på 73 pct. i forhold til året før.

Havbrug var den anlægstype, som fik det bedste driftsresultat på 4,8 mio. kr. pr. an­læg. Overskudsgraden for havbrugene blev på 16,6 pct. i 2017, hvor overskudsgraden for det samlede akvakulturerhverv blev på 10,7 pct.         

Statistikbanken indeholder tidsserier for en række grupperinger af regn­skabs­­materialet.


Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur

Kolofon

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2321-7
Udgivet: 29. januar 2019 kl. 08:00
Antal sider: 73
Kontaktinfo:
Jeppe Strandgaard Herring
Telefon: 39 17 33 25

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig