Gå til sidens indhold

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2017

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.

 

Økologisk korn konkurrencedygtigt uden særlige tilskud

Jordrenten var negativ for konventionelt korn i 2017, mens den var positiv for økologisk korn. Jordrente er det afkast, som et jordstykke kan indtjene før EU’s arealstøtte på knap et par tusinde kr. pr. ha i gennemsnit. Jordrenten for økologisk korn var på 1.395 kr. pr. ha. Heraf var 1.101 kr. miljøtilskud. Selv uden de særlige miljøtilskud er den økologiske kornproduktion derfor konkurrencedygtig.

 

Økologiske høner gav mere værdi

I 2017 havde økologiske æglæggende høns en beregnet lønningsevne på 327 kr. pr. arbejdstime, mens den for konventionelle høns var 298 kr. Lønningsevnen er udtryk for landmandens evne til at skabe indtjening. Det betyder altså, at også for æglæggende høns var der i 2017 bedre økonomi i den økologiske produktion.

 

Økonomiske resultater for konventionel og økologisk mælk er stort set ens

Efter omkostninger lå konventionel og økologisk mælk stort set lige i 2017. Den konventionelle mælkepris steg med 60 kr. pr. 100 kg, til 275 kr., hvilket er 15 kr. fra topniveauet i 2014. Den økologiske mælkepris steg med 21 kr. til 359 kr. pr. 100 kg i gennemsnit, hvilket er den højeste årspris de seneste 10 år. Forskellen i pris for konventionel og økologisk mælk i 2017 betød, at de økonomiske resultater målt på dækningsbidrag I var næsten identiske for konventionelle og økologiske malkekøer inkl. opdræt for dette år.

 

Produktionsgrenen sukkerroer er under pres

Tidligere var produktionsgrenen sukkerroer en af de mest indbringende afgrøder i dansk landbrug, men det vedvarende pres på sukkerprisen gør afgrøden mindre attraktiv. I 2017 blev jordrenten med minus 1.778 kr. pr. ha tilmed negativ. Sukkerproduktionen i Danmark er koncentreret om Lolland-Falster og det sydlige Sjælland.

 

Økonomien taler for stordrift i svineproduktionen

De større svineproducenter har i gennemsnit lavere omkostninger pr. produceret gris og opnår samtidig lidt højere salgspriser end de mindre producen­ter. De lavere omkostninger skyldes især, at gennemsnittet af producerede grise pr. so stiger fra 29,7 i gruppen af producenter med under 500 søer til 32,7 i gruppen med mindst 1.000 søer.

 

 


Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Kolofon

Økonomien i landbrugets produktionsgrene
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2320-0
Udgivet: 31. januar 2019 kl. 08:00
Antal sider: 49
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig