Gå til sidens indhold

Kriminalitet 2017

Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2017 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832.

Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

Flere mindreårige begår kriminalitet

Fra 2016 til 2017 er antallet af registrerede lovovertrædelser begået af unge under den kriminelle lavalder steget. Stigningen kommer efter en årrække, hvor der generelt har været en nedgang i denne type lovovertrædelser. Stigningen ses også, når man måler i forhold til antallet af unge. I 2016 blev der registreret otte anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i alderen 10-14 år. I 2017 var det tal steget til ni anmeldelser. Når de mindreårige begår kriminalitet, drejer det sig især om ejendomsforbrydelser. 59 pct. af de mindreåriges lovovertrædelser lå under ejendomsforbrydelser og herunder især butikstyverier og hærværk.

Fokus på omstødelse af sager i landsretten

Publikationen er i år udvidet med et temaafsnit, der belyser landsrettens afgørelse i sager, hvor byrettens afgørelse er anket. Heraf fremgår det fx, at landsretten kun i 5 pct. af de sager, hvor byretten har fundet den tiltalte skyldig, ændrer afgørelsen til en frifindelse.

Blandt årets øvrige resultater er følgende:

I 2017 blev der anmeldt 393.437 overtrædelser af straffeloven mod 401.407 i 2016 – et fald på 2 pct. Det svarer til et fald fra 8.400 til 8.200 anmeldelser pr. 100.000 indbyg­gere.

Ofrene for ejendomsforbrydelser og især ofrene for tricktyverier i beboelse er i gennemsnit 83 år for kvinderne og 78 år for mændene.

I 2017 blev der i alt truffet 200.381 strafferetlige afgørelser mod 210.884 i 2016 – et fald på 5 pct.

I forhold til 2016 var der i 2017 et fald på 8 pct. i antallet af domme, der blev givet ved færdsels­uheld med spiritus og et fald på 19 pct. i domme, der blev givet ved spirituskørsel i øvrigt.

Politiet foretog i 2017 i alt 33.643 anholdelser. 90 pct. af anholdelserne var af mænd.


Kriminalitet

Hent som pdf

Kriminalitet 2017

Kolofon

Kriminalitet
Sociale forhold
ISBN pdf: 978-87-501-2322-4
Udgivet: 8. marts 2019 kl. 08:00
Antal sider: 203
Kontaktinfo:
Iben Pedersen
Telefon: 39 17 36 03

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig