Gå til sidens indhold

Kultur 2017

Kultur 2017 er tredje udgave af en publikation, der giver en let tilgængelig oversigt over kulturområdet i Danmark og dækker emner som biografer, biblioteker, museer, medier, idræt m.m.

En særlig opgørelse i publikationens temakapitel indkredser begrebet patchwork-økonomi for forskellige grupper af kulturfagfolk. Heraf fremgår det bl.a., at uddannede skuespillere, musikere og andre kulturfaggrupper i langt højere grad end den øvrige befolkning sammenstykker deres indkomst fra forskellige kilder – dvs. har en såkaldt patchwork-økonomi. Over 40 pct. af de uddannede skuespillere og musikere har en patchwork-økonomi. I resten af befolkningen over 16 år gælder dette for blot 11 pct. Også i kulturfaggrupperne filmfolk og billedkunstnere er det mere normalt at have en sammenstykket indkomst end i den øvrige befolkning. Opgørelsen kigger på udvalgte kulturfaggrupper defineret ud fra deres uddannelse.

Vi ser mindre tv og læser flere nyheder online Af Kultur 2017 fremgår det også, at den gennemsnitlige tid vi dagligt ser flow-tv er faldet fra 200 minutter i 2010 til 150 minutter i 2017. Den modsatte vej går det med nyhedslæsning online - andelen af befolkningen, der bruger internettet til at læse nyheder, aviser eller tidsskrifter er steget fra 70 pct. i 2016 til 84 pct. i 2017.

I publikationen kan man desuden læse, at:

  • Medianindkomsten for skuespillere, musikere, filmfolk, billedkunstnere og bibliotekarer er 386.000 kr. Billedkunstnere adskiller sig dog fra de øvrige kulturfaggrupper ved at have en væsentlig lavere median­indkomst.
  • De offentlige bevillinger til kulturelle aktiviteter i 2017 var på 23,4 mia. kr. Idræt (21 pct.), radio og tv (19 pct.), og biblioteker (14 pct.) blev tildelt relativt mest.
  • I 2017 var antallet af solgte billetter til film i danske biografer 12 mio. billetter. Den mest populære film i 2017 var Star Wars: The Last Jedi, der solgte 470.000 billetter.
  • 38 pct. af internetbrugere i alderen mellem 16 og 74 år har købt film og musik online i 2017.
Kultur

Hent som pdf

Kultur 2017

Kolofon

Kultur
Kultur og fritid
ISBN pdf: 978-87-501-2257-9
Udgivet: 30. maj 2018 kl. 08:00
Antal sider: 56
Kontaktinfo:
Claus Werner Andersen
Telefon: 39 17 34 33

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig