Gå til sidens indhold

Kultur 2016

Danmarks Statistik udgiver for anden gang en samlet publikation for kulturstatistikken. Publikationen giver en let tilgængelig oversigt over kulturområdet i Danmark og dækker over emner som fx biografer, biblioteker, museer, medier og idræt.

En særlig opgørelse i publikationens temakapitel viser, at de fleste danskere (55 pct.) har under 1,5 km. til nærmeste bibliotek. Knap 40 pct. bor i op til en kilometers afstand, og omtrent hver sjette dansker bor mindre end 500 meter fra en biblioteksfilial.

I temakapitlet kan man også læse om sammenhængen mellem børn og unges teaterforbrug og de lokale udbud rettet mod denne gruppe. Hvor teaterforestillinger til voksne primært bliver sat op i de større byer, så er en stor del af forestillingerne for børn og unge turnéproduktioner, som kommunerne har købt til opførelse på skoler og biblioteker.

I publikationen kan desuden læse, at:

  • De offentlige bevillinger til kulturelle aktiviteter for 2016 var på 23,3 mia. kr., hvilket var et svagt fald i forhold til året før.
  • De statslige bevillinger udgjorde ca. 56 procent af de offentlige midler til kulturelle aktiviteter, mens kommunerne stod for de resterende 44 pct.
  • Idræt (20 pct.), radio og tv (19 pct.), og biblioteker (15 pct.) blev tildelt de største andele af de offentlige kulturbevillinger.
  • I 2014 var antallet af jobs inden for den kulturelle sektor omkring 145.000, sva­rende til 82.000 fuldtidsstillinger.
  • I 2015 var det samlede besøgstal for danske museer 16,2 millioner. Næsten 80 pct. af museumsgæsterne besøgte et statsstøttet museum.
  • Den gennemsnitlige dansker så tv 172 minutter eller næsten tre timer hver dag i 2015. Antallet af husstande, der kan modtage mere end 50 tv-kanaler, er tredoblet fra 2008 til 2015.

Kultur

Hent som pdf

Kultur 2016

Kolofon

Kultur
Kultur og fritid
ISBN pdf: 978-87-501-2246-3
Udgivet: 27. marts 2017 kl. 09:00
Antal sider: 55
Kontaktinfo:
Claus Werner Andersen
Telefon: 39 17 34 33

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig