Gå til sidens indhold

Fødevareerhvervet i Danmark 2015

Publikationen består af fire afsnit, der tilsammen kommer rundt om forskellige aspekter af fødevareerhvervet i Danmark.

Indledningsvis beskrives udviklingen af arealanvendelse og høst fra 1920 til 2015. Herefter følger et afsnit om landbrugets gæld, renteudgifter og bidragssatser, efterfulgt af et afsnit omhandlende privatøkonomien for danske landmandsfamilier med børn. Endelig afsluttes med et afsnit om dansk fiskeri og akvakultur set i et EU-perspektiv.

Nogle af konklusionerne fra hver af de fire afsnit er bl.a.:

Tredobling af korn på knap 100 år
Landbrugsarealet er reduceret fra 3,2 til 2,6 mio. hektar, mens høsten af korn pr. hektar er tredoblet fra 1920 til i dag. Den største stigning i udbyttet er for rug. Desuden er høsten pr. hektar af kartofler og sukkerroer mere end fordoblet i samme periode.


Landbrugets renteudgifter faldet siden finanskrisen
Landbrugets renteudgifter toppede i 2008 med 16,8 mia. kr., og er siden faldet til 9,3 mia. kr. i 2014. Samlet set har landbrugets gæld siden 2009 ligget på omkring 350 mia. kr.


Privatforbruget for landmandsfamilier med børn
Privatforbruget for landmandsfamilier med børn ligner privatforbruget for øvrige familier med børn. Og på trods af store udsving i selve driftsresultatet for det danske landbrug efter finanskrisen, har selve forbruget for landmandsfamilier været meget stabilt.


Danmark står for en ottendedel af EU’s fiskeri og akvakultur
Slutteligt fremgår det af publikationen, at Danmark står for 12 pct. af EU's fiskeri- og akvakulturproduktion. Desuden er særligt de større danske fartøjer særligt effektive: Danske fartøjer over 12 meter havde det tredjebedste bruttoudbytte pr. fartøjsdag på havet i EU.


Fødevareerhvervet i Danmark

Kolofon

Fødevareerhvervet i Danmark
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2202-9
Udgivet: 8. april 2016 kl. 09:00
Antal sider: 53
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig