Gå til sidens indhold

Danmarks retspleje 1926-35


Danmarks Retspleje
- Den borgerlige Retspleje 1926-35
og Strafferetsplejen 1926-32

 

Omfatter borgerlig retspleje i tiåret 1926-1935 mens strafferetsplejen slutter med året 1932 på grund af den ny straffelovs ikrafttræden den 1. januar 1933.

 

Første afdeling behandler borgerlig retspleje. Det drejer sig om forligsvæsen, retssager og ankesager. Der er endvidere tale om skiftevæsen - herunder fallitboer, tvangsakkorder og dødsboer. Auktioner og fogedforretninger får selvstændig omtale, ligesom notarialforretninger og pantehæftelser.

 

Anden del behandler strafferetspleje. Det drejer sig om afgjorte straffesager, anmeldte forbrydelser, anholdelser og domfældelser. Herudover ser man på forbryderbegyndere, tilbagefald, tiltalefrafald, betingede straffritagelser og domme for betleri.

 

Statistisk Tabelværk, Nr. 9, Rk. 5, Litra B

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Borgerlig retspleje fortsætter i serien Den borgerlige Retspleje   

Strafferetsplejen fortsætter i serien Kriminalstatistik

Danmarks retspleje

Kolofon

Danmarks retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1939 kl. 09:30
Antal sider: 145
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig