Gå til sidens indhold

Danmarks retspleje 1901-05

Danmarks civile og kriminelle Retspleje i Aarene 1901-05

Samler for første gang den statistiske bearbejdelse af den civile og kriminelle retspleje i én publikation.

Dækker hvert af årene 1901, 1902, 1903, 1904 og 1905. For den civile retspleje er stoffet i alt væsentligt formet som for den nærmest foregående periode, hvorimod strafferetsplejen giver en del nyt stof - især hvad angår tilbagefald.

Dækker det egentlige Danmark, men giver på det strafferetlige område nogle summariske oversigter over Færø amt.

Statistisk Tabelværk, Nr. 5, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Tidligere udgivet i henholdsvis Den civile Retspleje
og Den kriminelle Retspleje


Danmarks retspleje

Kolofon

Danmarks retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1908 kl. 09:30
Antal sider: 128
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig