Gå til sidens indhold

Den civile retspleje 1896-1900

Den civile Retspleje i Aarene 1896-1900

Giver i tekst og tabeller en samlet oversigt over den civile retspleje i første instans i årene 1896, 1897, 1898, 1899 og 1900. Indledningen henviser til den foregående oversigt.

De behandlede sager drejer sig om forlig, ejendomstrætter og servituttrætter. Endvidere finder man tabeller over gæsteretssager, søretssager og handelsretssager (sidstnævnte kun for København). Yderligere er der oplysninger om gældssager, vekselsager og private politisager. Bringer oversigter over behandling af fallitboer og dødsboer, samt over auktioner, licitationer, fogedforretninger, tingsvidnesager, syns- og skønssager, samt vurderingssager og prioritetshæftelser.

Statistisk Tabelværk, Nr. 3, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Fortsætter i serien Danmarks Retspleje

Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1902 kl. 09:30
Antal sider: 101
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig