Gå til sidens indhold

Den kriminelle retspleje 1897-1900

Strafferetsplejen i Aarene 1897-1900

Nyt er, at man individuelt kan behandle de enkelte forbrydere, hvilket er en betingelse for at kunne udarbejde en statistik over tilbagefald. Indeholder stadig oplysninger om domfældelser.

Indledningen giver i tekst og tabeller oversigt over straffesagernes antal, behandlingsmåde og udfald og over domfældelser for forbrydelser. Endvidere får man overblik over de straffede forbrydere og de nytilkomnes tilbagefald. Inddrager for første gang oplysninger om forholdene på Færøerne.

Tabelafsnittet giver for hvert af årene oplysning om justitssager, offentlige politisager og søretssager fordelt på retskredse med oplysning om udfald. Viser for hvert år antallet af domfældelser med oplysning om forbrydelsens karakter og den idømte straf. Indeholder bl.a. oplysninger om dømtes køn, alder, fødested samt  ægteskabelige stilling.

Endelig er der tabeller over tilbagefaldne forbrydere med oplysning om fødested, køn, alder og straffens samt forbrydelsens art. Til slut oplysninger om domfældelser for betleri og lignende forseelser.

Statistisk Tabelværk, Nr. 4, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 Fortsætter i serien Danmarks Retspleje

Den kriminelle retspleje

Kolofon

Den kriminelle retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1903 kl. 09:30
Antal sider: 83
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig