Gå til sidens indhold

Kriminaltabeller for kongeriet Danmark 1856-65

Kriminaltabeller for Kongeriget Danmark for Aarene 1856 til 1865

Karakteriserer domstolene og domspraksis gennem forbrydelsens karakter og i forhold hertil antallet af rejste sager, varigheden, udfaldet (bortfaldet, afvist, frifundet, domfældt), antaltes køn, dommens karakter og længde. Angiver desuden amtsvis sagernes længde for jurisdiktion i købstæder og på landet. Oplyser endvidere antallet af straffe, der er blevet eftergivet eller formildet. Viser den geografiske fordeling gennem forbrydelsens karakter fordelt på amter, samt tiltaltes køn og alder. 

Indeholder endvidere oversigter over antallet af tiltalte ved særlige kommissioner, domfældte ved militære jurisdiktioner, antallet af dømte for politiforseelser højere end bøde samt antallet af dømt for "hoer eller leiermaal".

Statistisk Tabelværk, Bd. 14, Rk. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Fortsætter i serien Den kriminelle Retspleje

Kriminaltabeller for kongeriet Danmark

Kolofon

Kriminaltabeller for kongeriet Danmark
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1868 kl. 09:30
Antal sider: 236
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig