Gå til sidens indhold

Virksomheders identitet over tid

Begrebsdannelse og operationalisering

Indhold:

1. Det begrebsmæssige problem: Hvad er samme virksomhed på forskellige tidspunkter:
1.1 Hvorfor er det et problem
1.2 Illustration af alternative synsvinkler via et case
1.3 Regelsæt vedrørende "samme" virksomhed over tid
1.4 Det valgte virksomhedsbegreb og konsekvenser heraf

2. Empiriske resultater vedrørende fastlæggelsen af identiteten:
2.1 Resultater vedrørende regelsættet og kriterierne for "samme" virksomhed
2.2 Foreligger der et tautologi-problem i forbindelse med arbejdsstyrkekriteriet
2.3 Hvorfor netop en procentgrænse på 30

3. Operationaliseringen vedrørende arbejdssteders identitet over tid:
3.1 Indledning og oversigt
3.2 Illustration af "personbaserede koblinger" mellem arbejdssteder i to forskellige år
3.3 Behandlingen af koblinger mellem arbejdssteder i edb-systemet
3.4 En skematisk oversigt over procedurer i systemet (Modul 1)

Appendiks.: En sammenligning med det tidligere projekt mellem Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik
Bilagstabeller

Rapport fra IDA-projektet
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 29

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Virksomheders identitet over tid

Kolofon

Virksomheders identitet over tid
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1991 kl. 09:30
Antal sider: 55
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig