Gå til sidens indhold

Anvendelse af oplysningssedlerne i IDA

Indhold:

Forord

1. Indledning

2. Oplysningssedlerne og den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS):
2.1 Formål med oplysningssedlerne i RAS
2.2 Oplysningssedlernes indhold
2.3 EDB-procedurer i RAS
2.4 Empirisk belysning af anvendelse af oplysningssedlerne i RAS
2.5 Supplerende oplysninger i IDA om ansættelser i november

3. Yderligere anvendelse af oplysningssedlerne i IDA:
3.1 Resterende oplysningssedler
3.2 Supplerende lønmodtageransættelser i november
3.3 Øvrige ansættelser i løbet af åre
3.5 Typer af løn og samlet lønsum
3.6 Oplysninger der medtages i IDA-databasen

4. Problemer i data fra oplysningssedlerne
4.1 Indledning
4.2 Forskellige fo
4.4 Problemer ved skift af arbejdsgiver/arbejdsstedsnummer
4.5 Mulige forklaringer
4.6 Konsekvenser af data-problemer
4.7 Konklusion vedrørende dato-markeringer

5. Konklusioner baseret på oplysningssedlerne

Bilag 1. Metodebeskrivelse for den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik
Bilag 2. Kopi af oplysningsseddel
Bilag 3. Oversigt over supplerende data til IDA dannet ud fra Arbejdspladsstatistik

Rapport fra IDA-projektet
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 30

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Anvendelse af oplysningssedlerne i IDA

Kolofon

Anvendelse af oplysningssedlerne i IDA
Arbejde og indkomst
Udgivet: 31. december 1991 kl. 09:30
Antal sider: 41
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig