Gå til sidens indhold

Innovation og forskning 2018

Viden, herunder forskning og udvikling (FoU), kan karakteriseres som et af de vigtigste aktiver for at fastholde eller forbedre Danmarks internationale konkurrenceevne.

Publikationen giver et omfattende billede af udviklingen indenfor FoU i Danmark.

 

3 pct. af BNP rammer EU-målsætning

Innovation og forskning 2018 viser også, at både den offentlige sektor og private virksomheder har bidraget til at øge andelen af forskning og udvikling i bruttonationalproduktet (BNP).

Forskningsudgifterne er vokset fra 2,0 pct. af BNP i 2000 til 3,2 pct. i 2016, hvoraf erhvervslivet stod for 2,1 pct. af BNP og det offentlige for 1,1 pct. af BNP. Stigningen betyder, at Danmark imødekommer den såkaldte Barcelona-målsætning, der siger, at EU-lande skal bruge 3 pct. af BNP på forskningsudgifter. FoU-personalets samlede indsats svarede til 62.900 fuldtidsstillinger i 2016. I forhold til 2015 er det en stigning på 2.600 årsværk eller 4,4 pct.

Innovation og forskning udkommer årligt og giver et indblik i:

  • Innovation i erhvervslivet
  • Forskning og udvikling i erhvervslivet
  • Forskning og udvikling i den offentlige sektor
  • Offentligt forskningsbudget
  • Ph.d.-uddannelsen
  • Handel med patenter og andre IP-rettigheder (patenter, varemærker og andre beskyttede rettigheder)
  • Samt et kapitel med internationale sammenligninger

Innovation og forskning

Kolofon

Innovation og forskning
Uddannelse og forskning
ISBN pdf: 978-87-501-2259-3
Udgivet: 27. august 2018 kl. 08:00
Antal sider: 105
Kontaktinfo:
Gitte Frej Pedersen
Telefon: 39 17 31 19

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig