Gå til sidens indhold

Innovation og forskning 2019

Viden, herunder forskning og udvikling (FoU), kan karakteriseres som et af de vigtigste aktiver for at fastholde eller forbedre Danmarks internationale konkurrenceevne.

NB! 2021-udgaven har ændret titel til Forskning, udvikling og innovation.

Publikationen giver et omfattende billede af udviklingen indenfor FoU i Danmark.

I temakapitlet i 2019-udgaven er der særligt fokus på forskning i fødevarer og fødevaresikkerhed. Kapitlet viser blandt andet, at forskning i området udgjorde 5,9 pct. af den samlede offentlige forskning i 2017 og 3,0 pct. af erhvervslivets forskning. Hovedparten af forskningen i fødevarer skete imidlertid uden for fødevare­erhvervene, som kun stod for 37 pct. af erhvervslivets forskning i fødevarer og fødevaresikkerhed.

Danmark opfylder EU-målsætning

Innovation og forskning 2019 viser også, at forskningsudgifterne er vokset fra 2,2 pct. af BNP i 2000 til 3,0 pct. i 2017, hvoraf erhvervslivet stod for omkring to tredjedele og det offentlige for ca. en tredjedel. Dermed opfylder Danmark den såkaldte Barcelona-målsætning, om at bruge 3 pct. af BNP på forskningsudgifter. FoU-personalets samlede indsats svarede til 63.300 fuldtidsstillinger i 2017. I forhold til 2016 er det en stigning på 600 årsværk eller 0,7 pct.

Innovation og forskning udkommer årligt og giver et indblik i:

  • Innovation i erhvervslivet
  • Forskning og udvikling i erhvervslivet
  • Forskning og udvikling i den offentlige sektor
  • Offentligt forskningsbudget
  • Handel med patenter og andre IP-rettigheder (patenter, varemærker og andre beskyttede rettigheder)
  • Samt et kapitel med internationale sammenligninger
Innovation og forskning

Kolofon

Innovation og forskning
Uddannelse og forskning
ISBN pdf: 978-87-501-2327-9
Udgivet: 11. april 2019 kl. 08:00
Antal sider: 93
Kontaktinfo:
Gitte Frej Pedersen
Telefon: 39 17 31 19

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig