Gå til sidens indhold

Innovation og forskning 2017

Viden, herunder forskning og udvikling (FoU), kan karakteriseres som et af de vigtigste aktiver for at fastholde eller forbedre Danmarks internationale konkurrenceevne.

Publikationen giver et omfattende billede af udviklingen indenfor FoU i Danmark.

Bogens temakapitel har fokus på FoU på tværs af landegrænser, og det viser, at udenlandske virksomheder med datterselskaber i Danmark kontroller 20 pct. af den samlede FoU-indsats i danske virksomheder.

Temakapitlet ser også på danske virksomheders udenlandske FoU-indsats, og en af konklusionerne er, at de beskæftiger knapt 9.000 personer med FoU i udenlandske datterselskaber.

3 pct. af BNP rammer EU-målsætning

Innovation og forskning 2017 viser også, at både den offentlige sektor og private virksomheder har bidraget til at øge andelen af forskning og udvikling i bruttonationalproduktet (BNP).

Forskningsudgifterne er vokset fra 2,0 pct. af BNP i 2000 til 3,0 pct. i 2015, hvoraf erhvervslivet stod for 1,9 pct. af BNP og det offentlige for 1,1 pct. af BNP. Stigningen betyder, at Danmark imødekommer den såkaldte Barcelona-målsætning, der siger, at EU-lande skal bruge 3 pct. af BNP på forskningsudgifter. FoU-personalets samlede indsats svarede til 59.500 fuldtidsstillinger i 2015. I forhold til 2014 er det en stigning på 1.200 årsværk eller 2 pct.

Innovation og forskning udkommer årligt og giver et indblik i:

  • Innovation i erhvervslivet
  • Forskning og udvikling i erhvervslivet
  • Forskning og udvikling i den offentlige sektor
  • Offentligt forskningsbudget
  • Ph.d.-uddannelsen
  • Handel med patenter og andre IP-rettigheder (patenter, varemærker og andre beskyttede rettigheder)
Innovation og forskning

Kolofon

Innovation og forskning
Uddannelse og forskning
ISBN pdf: 978-87-501-2247-0
Udgivet: 7. april 2017 kl. 09:00
Antal sider: 95
Kontaktinfo:
Gitte Frej Pedersen
Telefon: 39 17 31 19

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig