Gå til sidens indhold

Kriminalitet 2015

Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2015 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832.

Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

Mindreåriges kriminalitet er halveret på 6 år
Antallet af registrerede lovovertrædelser begået af 10-14 årige er næsten halveret i løbet af de sidste 6 år - også målt i forhold til antallet af unge. De overtrædelser, der begås af de mindreårige, er især butikstyverier og brugstyverier af biler og cykler.

Publikationen er i år udvidet med et afsnit, der belyser anholdelser foretaget af politiet. Heraf fremgår det fx, at hver fjerde anholdelse er af en person, der ikke har bopæl i Danmark, herunder turister, asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold.

Blandt årets øvrige resultater er følgende:

  • Der blev anmeldt 4 pct. færre overtrædelser af straffeloven i 2015 end i 2014 – det svarer til et fald fra 8.700 anmeldelser pr. 100.000 indbyggere til 8.200 anmeldelser pr. 100.000 indbyggere. Faldet skyldes først og fremmest, at der blev anmeldt færre indbrud og tyverier.
  • Andelen af frihedsstraffe var størst for voldsforbrydelserne, hvor næsten otte ud af ti afgørelser endte med frihedsstraf. Det er dobbelt så ofte som for overtrædelser af staffeloven generelt.
  • De yngre aldersklasser dømmes oftest for overtrædelse af straffeloven. Mere specifikt er det de 15-24-årige, der dømmes mest, og de ældste over 50 år, der dømmes mindst. Dog er antallet af domme blandt de 15-19-årige faldet med 46 pct. de seneste ti år.

 

 


Kriminalitet

Hent som pdf

Kriminalitet 2015

Kolofon

Kriminalitet
Sociale forhold
ISBN pdf: 978-87-501-2238-8
Udgivet: 13. december 2016 kl. 09:00
Antal sider: 200
Kontaktinfo:
Iben Pedersen
Telefon: 39 17 36 03

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig