Gå til sidens indhold

Kriminalitet 2016

Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2016 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832.

Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

Stigning i overtrædelser af straffeloven for første gang i syv år
Antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven steg med 3 pct. fra 2015 til 2016 til lidt over 400.000. Stigningen kommer efter seks år med et faldende antal anmeldelser. Den samlede stigning dækker bl.a. over flere bedragerier, mens antallet af indbrud både i beboelse og virksomheder er faldet. Ligeledes er antallet af anmeldte volds- og seksualforbrydelser steget, hvilket til dels kan skyldes ændret registreringspraksis. Det er nogle af konklusionerne i Danmarks Statistiks publikation Kriminalitet 2016. Publikationen belyser kriminaliteten i Danmark. Her kan du blive opdateret på, hvem der er ofre for kriminaliteten, hvem der er gerningspersoner, og hvor ofte kriminelle har tilbagefald til ny kriminalitet.

Færre og færre mindreårige begår kriminalitet
Halvt så mange af de mindreårige bliver i dag dømt for kriminalitet, som det var tilfældet for syv år siden. De lovovertrædelser, der begås af mindreårige, er især butikstyverier og hærværk.

Blandt årets øvrige resultater er følgende:

  • De 15-24-årige er den aldersgruppe, der oftest dømmes efter straffeloven, mens personerne over 50 år dømmes mindst. Dog er antallet af domme blandt de 15-19-årige faldet med 45 pct. de seneste ti år.
  • Andelen af frihedsstraffe var størst for voldsforbrydelserne, hvor næsten otte ud af ti afgørelser endte med frihedsstraf. Det er dobbelt så ofte som for overtrædelser af straffeloven generelt.
  • Antallet af domme for spirituskørsel faldt med 12 pct. fra 2015 til 2016. Det er især mænd, der dømmes for spirituskørsel..
  • Blandt de personer, der i 2013 blev løsladt fra fængsel eller fik en fældende strafferetlige afgørelse, begik 31 pct. en ny lovovertrædelse i løbet af de næste to år. Andelen er størst blandt de unge mænd på 15-19 år, hvor 51 pct. begik ny kriminalitet.
  • Politiet foretog ca. 35.000 anholdelser i 2016. Målt i forhold til befolkningens størrelse var der flest anholdelser af de 18-24-årige, hvor der var 32 anholdelser pr. 1.000 mænd og 2 anholdelser pr. 1.000 kvinder.

Kriminalitet

Hent som pdf

Kriminalitet 2016

Kolofon

Kriminalitet
Sociale forhold
ISBN pdf: 978-87-501-2254-8
Udgivet: 13. december 2017 kl. 08:00
Antal sider: 197
Kontaktinfo:
Iben Pedersen
Telefon: 39 17 36 03

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig