Gå til sidens indhold

It-anvendelse i befolkningen 2017

I publikationen beskrives danskernes anvendelse af it og internet i bred forstand. Undersøgelsen adresserer også mere specifikke emner såsom formål med internetbrug, mediebrug og e-handel.

.

Publikationen ser også på, hvad befolkningen bruger internettet til. 90 pct. læser e-post, 87 pct. bruger netbank og 80 pct. læser nyheder. Særligt de unge bruger sociale medier og uploader egne billeder.

Den undersøgte aldersgruppe er udvidet med de 15-årige og personer mellem 75 og 89 år. Publikationen indeholder et temakapitel (kapitel 1), som går i dybden med forskellene på netop de unge og de ældre, når det kommer til internet-vaner. Kapitlet viser, at de unge (15-20 år) bruger internettet mere end de ældre (65-89 år), men at de ligesom de ældre kan have svært ved den digitale kommunikation med det offentlige.

I publikationen kan man desuden læse:

  • Danske kvinder har indhentet mændene, og netshopper nu næsten lige så meget som danske mænd. I 2011 var det kun 62 pct. af kvinderne mod 69 pct. af mændene, der handlede på nettet. Andelen er nu 76 pct. for mændene og 75 pct. for kvinderne.
  • Billetter til oplevelser, tøj, sports- og fritidsudstyr samt rejser er fortsat de tjenester og varer, de fleste danskere køber på nettet. Antallet af dem, der klikker sig til dagligvarer og madvarer, er dog næsten fordoblet på seks år fra 2011 til 2017. Ca. 770.000 danskere køber mad- og dagligvarer online i 2017.
  • Danske ældre er europamestre i cloud computing. I 2017 brugte 55 pct. af befolkningen (16-74 år) cloud computing til lagring af filer, hvilket er 13 procentpoint flere end i 2014. Ser man alene på ældre mellem 65 og 74 år, var Danmark på førstepladsen med en andel på 34 pct., hvilket er langt over EU-gennemsnittet på 10 pct. i samme aldersklasse. Andelen af 65-74-årige i Danmark, der brugte cloud computing, blev fordoblet fra 2014 til 2017.

Publikationen bygger på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelse i befolkningen 2017, som udarbejdes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Ældre Sagen og Slots- og Kulturstyrelsen.

It-anvendelse i befolkningen

Kolofon

It-anvendelse i befolkningen
Kultur og fritid
ISBN pdf: 978-87-501-2299-9
Udgivet: 20. april 2018 kl. 08:00
Antal sider: 59
Kontaktinfo:
Anne Vibeke Jacobsen
Telefon: 39 17 33 19

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig