Gå til sidens indhold

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2016

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.

Stor fremgang for svineproducenterne – rekordår for de økologiske
2016 blev det bedste år længe for både konventionelle og økologiske svineproducenter. De konventionelle svineproducenter fik et overskud på 44 kr. pr. svin, mens lønnings­evnen for økologiske slagtesvin slog den hidtidige rekord fra 2015 med et overskud på 305 kr. pr. svin. Lønningsevnen er det beløb, der er tilbage til at aflønne arbejdsindsatsen. Den økologiske svineproduktion udgør dog under 1 pct. af den samlede produktion.

 

Rekordstor prisforskel på afregningen af økologisk og konventionel mælk
Mens den økologiske mælkepris steg i 2016, så fortsatte prisen på konventionel mælk med at falde. Dermed blev prisforskellen på økologisk og konventionel mælk historisk stor, og dækningsbidraget for økologisk mælkekvæg var i 2016 næsten dobbelt så højt som for konventionelt mælkekvæg. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. konventionel malkeko passerede i 2016 for første gang 10.000 kg, mens ydelsen pr. økologisk malkeko for første gang passe­rede 9.000 kg. Prisforskellen i økologisk favør kompenserer således rigeligt for den la­vere ydelse. Den gunstige økonomi for økologien bidrager til, at det økologiske areal i kraft af omlægnin­ger fra konventionel drift steg med en femtedel i 2016.

 

Kartofler og grøntsager lønnede sig bedst inden for planteavl
Der var i gennemsnit underskud inden for kornproduktionen – særligt inden for konventionelt korn, der oplevede et fald i både gennemsnitligt udbytte og pris. For både konventionel og økologisk plante­avl var der højest lønningsevne for specialafgrøderne kartofler og grøntsager.

Statistikken er baseret på en stikprøve omfattende 1.638 regnskaber, der repræsenterer 10.446 landbrug og gartnerier med et arbejds­forbrug svarende til mindst et årsværk.

 

Samarbejde med Københavns Universitet
Statistikken er resultatet af et samarbejde mellem Institut for Fødevare- og Ressource­økonomi, Køben­havns Universitet og kontor for Fødevareerhverv i Danmarks Statistik. Førstnævnte har beregnet nøgletal til fordeling af regn­skabsposter på produktions­grene, mens Danmarks Statistik har bearbejdet regnskabsdataene.

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Kolofon

Økonomien i landbrugets produktionsgrene
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2285-2
Udgivet: 22. januar 2018 kl. 08:00
Antal sider: 49
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig