Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for jordbrug 2016

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt landbrug, økologisk landbrug og gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.

Blandt konklusionerne i publikationen er disse:


• Fra 2015 til 2016 steg driftsresultatet for det gennemsnitlige jordbrug med 7.000 kr. fra 67.000 kr. til 74.000 kr., men det var langt fra tilstrækkeligt til at dække den beregnede ejeraflønning. Resultatet efter ejeraflønning blev derfor negativt for tredje år i træk.

• Driftsresultatet for økologiske malkekvægsbedrifter nåede et rekordniveau på 1,2 mio. kr., mens driftsresultatet for de konventionelle mælkeproducenter for andet år i træk var negativt. Økologiske malkekvægsbedrifter udgjorde 11 pct. af det samlede antal mælkeproducenter i Danmark.

• Både konventionelle og økologiske svineproducenter øgede driftsresultatet markant. Økologernes driftsresultat var med 3,0 mio. kr. i gennemsnit mere end tre gange så højt som de konventionelles. Økologisk svineproduktion udgjorde ca. 1 pct. af den samlede produktion.

• Gartnerierne havde i 2016 det hidtil højeste driftsresultat. Der var fremgang for alle driftsformer. Gartnerier med potteplanter mere end fordoblede deres resultat til 0,8 mio. kr., mens gartnerier med grøntsager havde de højeste driftsresultater.


Regnskabsstatistik for jordbrug

Kolofon

Regnskabsstatistik for jordbrug
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2283-8
Udgivet: 1. december 2017 kl. 08:00
Antal sider: 104
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig