Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for jordbrug 2015

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt landbrug, økologisk landbrug og gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.

Blandt konklusionerne i publikationen er disse: 

  • Driftsresultatet for et gennemsnitligt jordbrug i Danmark faldt for tredje år i træk og var langt fra tilstrækkeligt til at dække den beregnede ejeraflønning. Der var især tilbagegang for konventionelle mælkeproducenter og producenter af smågrise.
  • Resultatet for økologiske landbrug med malkekvæg eller svin steg til rekordniveauer, mens der var kraftig tilbagegang i resultatet for de konventionelle bedrifter. Konventionel produktion udgør 90 pct. for mælk og 99 pct. for svin.
  • Der var også fremgang for producenter af grøntsager og pelsdyrbedrifter. Bedrifter med pelsdyr vendte tilbagegangen i 2014 til fremgang og har igen klart det bedste driftsresultat i det konventionelle landbrug.

Regnskabsstatistik for jordbrug

Kolofon

Regnskabsstatistik for jordbrug
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2205-0
Udgivet: 8. november 2016 kl. 09:00
Antal sider: 102
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig