Gå til sidens indhold

Danmarks areal

Bogen indeholder en opgørelse over arealet af de enkelte landsdeles
land- og vandarealer samt vandløbs længder, øers areal og kystlinjer.

Der er opdeling på amter, hovedstaden, bykommuner, sognekommuner og sogne, og der er også opgivet folketal. For søers vedkommende er der angivet det administrative tilhørsforhold.

Endelig findes der bilag med oversigt over arealet i kommuner efter kommunesammenlægninger pr. 1. april i årene efter opmålingen til og med 1966, samt ændringer af kommunenavne i samme tidsrum. Selve opmålingerne blev foretaget i perioden 1953-1959.

Statistiske meddelelser, 1968:4

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


 

Danmarks areal

Hent som pdf

Danmarks areal

Kolofon

Danmarks areal
Miljø og energi
Udgivet: 31. december 1968 kl. 09:30
Antal sider: 228
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig