Gå til sidens indhold

Statistisk Bureaus Historie

Et omrids, udarbejdet i anledning af Bureauets 50-aarige bestaaen

Første afdeling behandler Bureauets oprettelse, indre forhold, personale og budgetter. I bilag hertil oversigter over indenrigsministre og finansministre, som Bureauet har sorteret under, samt Bureauets chefer og faste personale med navn, fødselsdato, uddannelse og ansættelsesperiode.

Anden afdeling omhandler Bureauets publikationer, deres fremkomst, inddeling i serier og historie. I bilag hertil en komplet fortegnelse over Bureauets og Tabelkommissionens publikationer.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Statistisk Bureaus Historie

Kolofon

Statistisk Bureaus Historie
Tværgående
Udgivet: 31. december 1899 kl. 09:30
Antal sider: 184
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig