Gå til sidens indhold

Dansk Statistiks Historie 1800-1850

Særlig med hensyn til den officielle statistiks udvikling

Første afdeling behandler statistikkens almindelige udvikling i Danmark med et rids af udviklingen i Europa. Tabelkontoret og tabelkommissionen (1834-1848) får særskilt omtale.

Anden afdeling behandler statistikkens enkelte fag: topografi og opmåling, befolkning, erhvervsforhold, retsvæsen, skolevæsen, kirkeforhold, fattigvæsen, offentlige finanser og skattevæsen.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Dansk Statistiks Historie

Kolofon

Dansk Statistiks Historie
Tværgående
Udgivet: 31. december 1901 kl. 09:00
Antal sider: 327
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig