Gå til sidens indhold

Det Statistiske Departement (Statens Statistiske Bureau) 1896-1920

Behandler Departementets opgave, organisation og virksomhed i almindelighed. Dernæst i separate kapitler statistikkens enkelte fag: Flademål og administrativ inddeling, befolkning, landbrug, industri, handel og skibsfart, pengeomsætning og priser, socialvæsen, retsvæsen, skolevæsen, valg, offentlige finanser og skattevæsen.

I bilag oversigter over indenrigsministre og finansministre, som Departementet har sorteret under 1895-1920 plus dets tjenestemænd 1895-1920 med navn, fødselsdato, uddannelse og ansættelsesperiode. Desuden Departementets organisation, fortegnelse over lovgrundlaget for dets virksomhed samt oversigt over omkostninger ved driften. Endelig en fortegnelse over Departementets publikationer 1896-1920.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Det Statistiske Departement (Statens Statistiske Bureau)

Kolofon

Det Statistiske Departement (Statens Statistiske Bureau)
Tværgående
Udgivet: 31. december 1920 kl. 09:00
Antal sider: 198
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig