Gå til sidens indhold

Beretning om tilstanden i landets samtlige arresthuse

Efter de ved Justitsministeriets Cirkulære af 19de Mai 1870 fremkomne Oplysninger.

Angiver efter beliggenhed arresthusenes tilstand. Viser for det enkelte arresthus tidspunkt og omkostning for opførelse, ombygning og tilbygning, samt angiver kvaliteten på en skala fra 1 til 3.

Angiver herudover antallet af reglementede, ureglementerede og ubrugelige arrester samt gældsarrester. Angiver desuden arresthusenes størrelse, mulighed for at holde fangerne i isolation, antallet af arrestanter, hvor mange der bør rummes, hvor mange, der kan rummes samt det højeste antal samtidige arrestanter i de seneste 5 år.

Angiver om arresthuset har særlige lokaler, særlig arrestgård, om inventaret er i orden, beliggenheden af arrestforvalterens bolig i forhold til opsynet med arrestanterne og om forholdene har været kritiseret af amtmanden og lægen uden at det har hjulpet.

Tabellerne har meget omfattende noter. Hertil kommer et afsnit med sammenfattende kommentarer om arresthusenes tilstand.

Udgivet i Statistiske Meddelelser. Rk. 2, Bd. 10, Hft. 1, S. 1-36

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Beretning om tilstanden i landets samtlige arresthuse

Kolofon

Beretning om tilstanden i landets samtlige arresthuse
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1873 kl. 09:30
Antal sider: 36
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig