Gå til sidens indhold

Levevilkår i Danmark 1976

 

Indhold:

Kapitel 1. Indledning.

Kapitel 2. Befolkning: Befolkningens størrelse og sammensætning efter køn og alder; Befolkningens sammensætning efter sociale kendetegn.

Kapitel 3. Familie: Familiestørrelse og familiesammensætning; Ægteskab, samlivsform, vielser og skilsmisser; Fødsler og aborter; Arbejdsdeling i familien.

Kapitel 4. Sundhed: Levetid og dødelighed; Sygdom.

Kapitel 5. Uddannelse: Udviklingen i befolkningens skoleuddannelsesniveau; Udviklingen i befolkningens erhvervsuddannelsesniveau; Børn og unges uddannelse; De videregående uddannelser; Voksenuddannelse.

Kapitel 6. Arbejde: Beskæftigelse; Arbejdsløshed; Invalidepensionister m.v.; Arbejdstid; Løn; Arbejdsmiljø.

Kapitel 7. Indkomst, formue og forbrug: Indkomst; Formue; Forbrug.

Kapitel 8. Bolig: Beboelsestæthed, installationer og husets art; Ejer- og lejeforhold.

Kapitel 9. Fritid: Tidsanvendelse; Fritidsaktiviteter; Feriens længde og anvendelse.

Kapitel 10. Politiske forhold: Folketings- og kommunevalg; Politisk aktivitet.

Kapitel 11. Særlige gruppers levevilkår: Børn; Fysisk handicappede; Psykisk handicappede; Ældre på alderdoms- og plejehjem.

Kapitel 12. Udvalgte ressourcetal: Nationalregnskabstal; Den sociale sektor; Sundhedssektoren; Uddannelsessektoren; Udgifter.

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Levevilkår i Danmark

Kolofon

Levevilkår i Danmark
Sociale forhold
ISBN: 87-503-2060-2
Udgivet: 31. oktober 1976 kl. 09:30
Antal sider: 303
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig