Gå til sidens indhold

Sæsonkorrigering af danske tidsserier 1975

Indhold:

Afsnit I:
Kapitel 1. Indledende bemærkninger
Kapitel 2. Historiske rids af sæsonberegning i tidsserieanalysen
Kapitel 3. Sæsonkorrigering ved Census-metoden
Kapitel 4. Alternative metode
Kapitel 5. Ideelle krav til sæsonberegningen
Appendiks A.
Appendiks B.

Afsnit II:
Kapitel 1. Beskrivelse af publicerede resultater
Kapitel 2 Forhåndskorrigering af enkelte observationer
Kapitel 3. Bemærkninger om sæsonberegning i reguleringspristallet
Kapitel 4. Samlet vurdering og oversigt; Fortegnelse over sæsonkorrigerede serier

Tabelbilag 
Figurbilag 
Anvendt litteratur

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 32

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Sæsonkorrigering af danske tidsserier

Kolofon

Sæsonkorrigering af danske tidsserier
Erhvervsliv
Udgivet: 31. august 1975 kl. 09:30
Antal sider: 292
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig