Gå til sidens indhold

Landbrugsstatistik Bind 2, 1900-1965

Bind 2: Husdyrhold og animalsk produktion samt foderforbrug

Indhold:

A. Husdyrhold og animalsk produktion:
 
I. Samlet husdyrhold og samlet animalsk produktion
1. Samlet husdyrhold
2. Husdyrbestanden omregnet til storkreaturer
3. Samlet animalsk produktion

II. Heste
1. Hestebestanden
2. Eksport og import samt slagtninger af heste
3. Hestekød

III. Hornkvæg
1. Hornkvægbestanden
2. Eksport og import samt slagtninger af hornkvæg
3. Okse- og kalvekød
4. Mælk og mejeriprodukter

IV. Svin
1. Svinebestanden
2. Eksport og import samt slagtninger af svin
3. Svinekød og flæsk
4. Svinefedt

V. Fjerkræ
1. Fjerkræbestanden
2. Fjerkrækød
3. Æg

VI. Får og geder
1. Fåre- og gedebestanden
2. Fåre- og lammekød

VII. Eksport af konserves m.v.
1. Mælkekonserves
2. Kød- og flæskekonserves m.v.
3. Eksport af forskellige andre animalske produkter

B. Foderforbrug:
 
I. Samlet foderforbrug
 
II. Kraftfoderforbruget
1. Samlet kraftfoderforbrug
2. Korn til foder
3. Kornprodukter til foder
4. Oliekager til foder
5. Kødbenmel og fiskemel til foder

III. Grovfoderforbruget
1. Samlet grovfoderforbrug
2. Rodfrugter til foder
3. Fabriksaffald o. lign. til foder

IV. Mælk og mælkeprodukter til foder

C. Tillæg. Produktion og anvendelse af animalske salgsprodukter i driftsårene 1949/50-1965/66:
 
a. Mængdeindeks for produktionen af animalske salgsprodukter
b. Sødmælk
c. Skummet- og kærnemælk
d. Smør
e. Ost
f. Æg
g. Fjerkrækød
h. Okse- og kalvekød
i. Svinekød og flæsk
j. Hestekød
k. Fåre- og lammekød

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser Nr. 25

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Landbrugsstatistik

Kolofon

Landbrugsstatistik
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1969 kl. 09:00
Antal sider: 227
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig