Gå til sidens indhold

Kreditmarkedsstatistik

Indhold:

I. Banker og sparekasser indtil 1920:
Tabel 1.: De enkelte bankers status i årene indtil 1920
Tabel 2.: Bankernes samlede status inden for hovedlandsdele og for hele landet i årene indtil 1920
Tabel 3.: Sparekassernes indlån 1820-1920
Tabel 4.: Sparernes tilgodehavende i banker, der drev sparekassevirksomhed, fordelt på de enkelte banker samt inden for hovedlandsdele

II. Kredit og hypotekforeningerne 1851-1965: 
Tabel 1.: Kreditforeningernes virksomhed 1851-1965
Tabel 2.: De enkelte kreditforeningers udlån 1851-1965
Tabel 3.: Hypotekforeningernes virksomhed 1895-1965
Tabel 4.: De enkelte hypotekforeningers udlån 1895-1965
Tabel 5.: Kredit- og hypotekforeningernes samlede virksomhed 1851-1965 samt Landmandsbankens Hypotekafdelings udlån
Tabel 6.: Kreditforeningen af Kommuner i Danmark 1899-1965 og Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1906-1965
Kilder, anmærkninger og noter

III. Obligationsmarkedet 1810-1965:
Oversigt over udviklingen på obligationsmarkedet 1800-1900
Kurs- og rentetabeller for obligationsmarkedet 1810-1965
Obligationsoversigt 1755-1965; Specifikation af obligationer udstedt i perioden 1755-1965
Kilder, anmærkninger og noter
Litteraturliste

IV. Statsgælden 1750-1965:
Tabel 1.: Den samlede statsgæld, til- og afgang 1813-1965
Tabel 2.: Statsgælden fordelt efter gældens art og forrentning 1834-1965
Kilder, anmærkninger og noter

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser Nr. 24

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Kreditmarkedsstatistik

Hent som pdf

Kreditmarkedsstatistik

Kolofon

Kreditmarkedsstatistik
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1969 kl. 09:30
Antal sider: 260
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig