Gå til sidens indhold

Indkomst- og erhvervsforholdene i Grønland ved hjemmestyrets indførelse

Indhold:

Kapitel I. Materiale, begreber og afgrænsninger:
I.1 Indledning
I.2 Indkomstskat i Grønland
I.3 Kort sammenligning af dansk og grønlandsk skattelovgivning
I.4 Begreber og definitioner
I.5 Beskrivelse af det i undersøgelsen anvendte materiale

Kapitel II. Størrelsen og arten af de personlige skattepligtige indkomster og fradrag
 
Kapitel III. De personlige skattepligtige indkomster fordelt efter socioøkonomisk gruppe
 
Kapitel IV. Fordelingen af den personlige skattepligtige indkomst:
IV.1 Indkomstulighedsmål
IV.2 Indkomstfordelingen i Grønland i 1978 og i 1979
 
Kapitel V. Indkomstfordelingen i relation til alder
 
Kapitel VI. Den geografiske fordeling af de personlige skattepligtige indkomster
 
Kapitel VII. De skattefri indkomster:
VII.1 De skattefri B-indkomster
VII.2 Naturalieindkomster
VII.3 Skattefri overførselsindkomster
VII.4 Samtlige skattefri indkomster

Kapitel VIII. De personlige indkomster i Danmark og Grønland

Kapitel IX. Erhvervsforholdene:
IX.1 Målsætninger for erhvervsudviklingen i Grønland
IX.2 Oplysninger om erhvervsforholdene
IX.3 Den kongelige grønlandske Handels erhvervsmæssige rolle
IX.4 Grønlands Tekniske Organisations erhvervsmæssige aktiviteter
IX.5 De private virksomheders erhvervsmæssige forhold
IX.6 Supplerende erhvervsøkonomiske oplysninger om fiskeri, fangst og fåreavl samt om fiskeindustrien
 
Bilag 1. De grønlandske kommuners navne på dansk og grønlandsk samt indbyggerantal 1. januar 1980
Bilag 2. Kort over Grønland Litteraturfortegnelse

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser/ Nr. 40

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Indkomst- og erhvervsforholdene i Grønland ved hjemmestyrets indførelse

Kolofon

Indkomst- og erhvervsforholdene i Grønland ved hjemmestyrets indførelse
Arbejde og indkomst
Udgivet: 31. december 1984 kl. 09:30
Antal sider: 137
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig