Gå til sidens indhold

Erhvervsstrukturen 1948-1958


Indhold:

Indledning

Tabel 1. Fremstillingsvirksomhed m.v.:
Brunkulsgravning, stenbrydning m.v.
Fremstillingsvirksomhed
Næringsmiddelindustri
Drikkevareindustri
Tobaksindustri
Tekstilindustri
Fodtøjs- og beklædningsindustri m.v.
Træ- og møbelindustri
Papirindustri
Grafisk industri
Læderindustri
Gummiindustri
Kemisk industri
Fremstilling af olie- og kulprodukter
Sten-, ler- og glasindustri
Jern- og metalværker m.v.
Fremstilling af jern- og metalvarer (undt. mask.)
Fremstilling af maskiner (undtagen elektriske)
Fremstilling af elektriske maskiner o.l.
Fremstilling af transportmidler
Anden fremstillingsvirksomhed
Bygge- og anlægsvirksomhed
El- og gasværker

Tabel 2. Engroshandel:
Engroshandel

Tabel 3. Detailhandel:
Detailhandel
Nærings- og nydelsesmidler
Stormagasiner
Tekstil og beklædning
 Møbler m.v.
Husgeråd m.v.
Bøger og papirvarer
Brændsel; Transportmidler
Andre varer

Tabel 4. Anden erhvervsvirksomhed:
Vognmandsforretninger o.l.
Hoteller, restaurationer m.v.
Forskellige servicevirksomhed

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser Nr. 26

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Erhvervsstrukturen

Kolofon

Erhvervsstrukturen
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1970 kl. 09:00
Antal sider: 26
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig