Gå til sidens indhold

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 2013

Er danskerne mere eller mindre på internettet end de øvrige EU-borgere? Bruger vi smartphones til at gå på nettet i samme grad som de andre europæere? Og hvad med netbank?

Det korte svar er, at borgerne i de nordiske lande - heriblandt Danmark - og Nederlandene generelt er de mest ivrige brugere af it i EU.

Smartphones
Et af emnerne i publikationen er smartphones og mobiltelefoner. Andelen af internetbrugere i EU, som anvender deres mobiltelefon eller smartphone til internetadgang, er steget med 20 procentpoint fra 2011 til 2013.

47 pct. af internetbrugere i EU går på nettet via mobil eller smartphone, mens det er 61 pct. af de danske brugere.

Fire ud af ti EU-borgere er på sociale medier
Blandt de øvrige interessante konklusioner kan man fremhæve disse:

  • Andelen af de 16-74-årige borgere i EU, som er tilknyttet en eller flere sociale netværkstjenester, er stigende. I 2011 var det 38 pct., der havde en profil på fx Facebook, Twitter eller Instagram, mens andelen udgjorde 43 pct. i 2013.
  • 64 pct. af danskerne er knyttet til mindst en social netværkstjeneste.
  • Hver femte EU-borger fravælger internet i hjemmet, fordi det koster for meget at købe en computer eller have et internetabonnement. Blandt danskerne er det under hver tolvte, som fravælger nettet pga. omkostningerne.
  • At sende e-mails er fortsat den mest udbredte internetanvendelse i EU og i Danmark. 67 pct. af borgerne i EU og 88 pct. af danskerne sender e-mails.
  • Norge er det land, hvor flest bruger netbank. 87 pct. af nordmændene og 82 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år bruger netbank.
  • Danskerne er førende i EU mht. onlinekontakt med offentlige myndigheder. 83 pct. af danskerne har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider, mod 37 pct. EU-borgere.

Europæisk spørgeundersøgelse
Publikationen er baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere i Danmark og i EU.

Undersøgelsens grundsten er et harmoniseret europæisk spørgeskema, der muliggør international benchmarking.

Publikationen bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelsen i befolkningen 2013.


It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

Kolofon

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger
Kultur og fritid
ISBN pdf: 978-87-501-2131-2
Udgivet: 13. maj 2014 kl. 09:00
Antal sider: 30
Kontaktinfo:
Agnes Tassy
Telefon: 39 17 31 44

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig