Gå til sidens indhold

Innovation og forskning 2013

Forskning, udvikling og innovation er væsentlige faktorer for den generelle samfundsmæssige udvikling og for virksomhedernes vækstmuligheder og konkurrencedygtighed på de globale markeder.

Innovation og forskning 2013 samler de statistiske oplysninger om forskning, udvikling og innovation.

Oplysningerne stammer fra disse seks løbende statistikker:

 • Innovation i erhvervslivet
 • Forskning og udvikling i erhvervslivet
 • Forskning og udvikling i den offentlige sektor
 • Offentligt forskningsbudget
 • Ph.d.-uddannelsen
 • Handel med patenter og andre IP-rettigheder (patenter, varemærker og andre beskyttede rettigheder).

Internationale tal
Den nye udgave af Innovation og forskning er udvidet med en international dimension. De to første kapitler belyser således Danmarks internationale placering og det internationale samarbejde af betydning for innovation og forskning i Danmark.

Af den internationale sammenligning fremgår, at Danmark ligger på fjerdepladsen i Europa i forhold til udgifterne til forskning og udvikling i procent af bruttonationalproduktet. I Danmark brugte virksomhederne 35 mia. kr. til egen forskning og udvikling. 25 pct. af udgiften blev afholdt af udenlandsk ejede virksomheder.

Udenlandske virksomheder dominerer forskning i it
Et af bogens fokuspunkter er, hvor stor en andel af virksomhedernes udgifter til egen forskning og udvikling, udenlandsk ejede virksomheder står for. Den højeste andel findes inden for it. Her står udenlandsk ejede virksomheder for hele 86 pct. af virksomhedernes udgift på 3,7 mia. kr. til egen forskning og udvikling.
 
Modsat ser det ud inden for fremstilling af farmaceutiske råvarer og præparater - medicinalbranchen - hvor udenlandsk ejede virksomheders andel af udgifterne til forskning og udvikling kun udgør 7 pct. af de samlede udgifter på 7,0 mia. kr.

2.400 nye ph.d.-studerende
Blandt publikationens øvrige interessante konklusioner kan nævnes disse:

 • Af de 2.405 nystartede ph.d.-studerende udgjorde kvinder 47 pct. i 2011.
 • 3 pct. af bruttonationalproduktet anvendes til forskning og udvikling.
 • 19 pct. af virksomhederne i Danmark har i 2011 udført aktiviteter relateret til forskning og udvikling. 11 pct. af virksomhederne har afdelinger, der arbejder med forskning og udvikling.
 • 19 pct. af virksomhederne i Danmark har i 2011 udført aktiviteter relateret til forskning og udvikling. 11 pct. af virksomhederne har afdelinger, der arbejder med forskning og udvikling.
 • Større virksomheder er mest innovative. Blandt alle virksomheder med over ti årsværk er 41 pct. innovative, mens andelen blandt virksomheder med mindst 250 årsværk er 77 pct.
 • IPR-aktive virksomheder (virksomheder med patenter, varemærker og andre beskyttede rettigheder) har øget beskæftigelsen fra 2005 til 2011.

Innovation og forskning

Kolofon

Innovation og forskning
Uddannelse og forskning
ISBN: 978-87-501-2086-5
Udgivet: 15. november 2013 kl. 09:00
Antal sider: 178
Kontaktinfo:
Gitte Frej Pedersen
Telefon: 39 17 31 19

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig