Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for akvakultur 2012

Publikationen omhandler økonomien i akvakulturerhvervet og dækker såvel ferskvandsdambrug som havbrug.

Værdien af den danske akvakulturproduktion steg i 2012 med 6 pct. til 1,2 mia. kr. Produktionen steg med 8 pct. til knap 44.000 ton, hvoraf 70-80 pct. blev eksporteret, hvilket medvirkede til en eksportindtægt i størrelsesordenen 1 mia. kr.

Driftsomkostningerne steg samtidigt med 7 pct., og dermed faldt det samlede driftsresultat med 10 mio. kr. til 61 mio. kr.

Publikationen gennemgår akvakulturerhvervet fordelt efter anlægstype og økonomisk størrelsesklasse med fokus på omsætning, omkostninger og driftsresultat. Desuden belyses erhvervets kapitalforhold, investeringer og finansieringer.

Akvakulturanlæggene er opdelt på syv anlægstyper:

  • Traditionelle dambrug
  • Modeldambrug type 1
  • Modeldambrug type 3
  • Havbrug
  • Skaldyrbrug
  • Ålebrug
  • Andre anlæg

 

Publikationen udgår som selvstændig publikation.
Publikationen bliver sammen med "Regnskabsstatistik for fiskeri" til en ny publikation med titlen "Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur". Denne udkommer første gang primo 2015.


 


Regnskabsstatistik for akvakultur

Kolofon

Regnskabsstatistik for akvakultur
Erhvervsliv
ISBN: 978-87-501-2114-5
Udgivet: 7. marts 2014 kl. 09:00
Antal sider: 55
Kontaktinfo:
Michael Brogaard
Telefon: 39 17 33 03

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig