Gå til sidens indhold

Levevilkår

Temapublikationen handler om danskernes levevilkår generelt og sætter særligt fokus på måling af fattigdom.

Både Eurostat og OECD anvender begrebet "i risiko for fattigdom", men definerer det forskelligt.

Eurostat definerer begrebet som den andel af befolkningen, der har en disponibel indkomst, som er mindre end 60 pct. af medianindkomsten. OECD anvender en grænse på 50 pct. af medianindkomsten.

Det giver i sagens natur to forskellige resultater:

  • 12,4 pct. af danskerne var i 2010 i risiko for fattigdom ud fra Eurostats afgrænsning.
  • 7,4 pct. af danskerne var i 2010 i risiko for fattigdom ud fra OECD's afgrænsning.
Levevilkår ser i øvrigt nærmere på levevilkår i forhold til indkomst, fattigdom og forbrug, tilknytning til arbejdsmarkedet, boligforhold, helbred og social deltagelse.
Levevilkår

Hent som pdf

Levevilkår

Kolofon

Levevilkår
Sociale forhold
ISBN: 978-87-501-2014-8
Udgivet: 12. september 2012 kl. 09:00
Antal sider: 76
Kontaktinfo:
Niels Ploug
Telefon: 39 17 39 51

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig