Gå til sidens indhold

Indkomster 2011

Publikationen tegner et bredt og nuanceret billede af indkomstforholdene i Danmark. Det gør den ved både at belyse forskelle mellem grupper i samfundet her og nu og beskrive, hvorledes disse forskelle har udviklet sig i løbet af de seneste ti år.

Indkomster 2011 beskæftiger sig både med personers og familiers indkomst.

Fokus på indkomstmobilitet
Årets temakapitel handler om, hvordan uddannelsesforløb og social mobilitet har påvirket personers indkomst i forhold til indkomstniveauet i det omgivende samfund det seneste årti.

En af konklusionerne er, at 24 pct. af dem, som havde kontanthjælp som hovedindkomstkilde i 2002, også modtog kontanthjælp i 2011. Hovedparten havde dog i mellemtiden haft job eller været på andre ydelser. 10 pct. fik kontanthjælp i alle årene fra 2002 til 2011.

Blandt andre interessante konklusioner om social og indkomstmæssig mobilitet finder man disse oplysninger:

  • 48 pct. af dagpengemodtagerne fra 2002 var i 2011 i beskæftigelse. 32 pct. var pensioneret.
  • Førtidspensionister, som kommer fra beskæftigelse, oplever oftest et indkomstfald efter tildeling af pension, mens det omvendte er tilfældet for personer, som kommer fra kontanthjælp og dagpenge.
  • Studerende på videregående uddannelse har lavere indkomst end ufaglærte i ungdomsårene, men deres beskæftigelsesfrekvens og indkomst er højere efter studiernes afslutning.
  • Personer, som har taget en erhvervsfaglig uddannelse, har den højeste indkomst i ungdomsårene.

Indkomsten efter skat er steget
En anden af publikationens centrale konklusioner er, at den gennemsnitlige disponible indkomst pr. skattepligtig dansker i 2011 var 198.800 kr. Det er en stigning på 1,7 pct. siden 2010.

Erhvervsindkomsten er i samme periode steget med 0,7 pct., mens overførselsindkomsterne steg med 2,8 pct.

Flere konklusioner
Blandt mange andre interessante konklusioner fra publikationen er disse:

  • Uligheden i Danmark er steget en anelse. Gini-koefficienten er fra 2010 til 2011 steget fra 27,8 til 28,0.
  • 60.000 personer havde i 2011 en samlet indkomst før skat på mere end 1 million kr. mod 56.900 året før.
  • 9 pct. af de selvstændige tjente mere end 1 million kr. i 2011. Det samme gjaldt for 1,4 pct. af lønmodtagerne.
  • Indvandrere fra ikke-vestlige lande tjener væsentligt mindre end personer med dansk oprindelse.

Interaktive danmarkskort:
I publikationen omtales et digitalt analyseværktøj, eXplorer. Dette er desværre ikke længere tilgængeligt.

Indkomster

Hent som pdf

Indkomster 2011

Kolofon

Indkomster
Arbejde og indkomst
ISBN: 978-87-501-2077-3
Udgivet: 6. september 2013 kl. 09:00
Antal sider: 145
Kontaktinfo:
Jarl Christian Quitzau
Telefon: 39 17 35 94

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig