Gå til sidens indhold

Kriminalitet 2011

Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2011 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet 2011 gennemgår også hovedtrækkene i kriminalitetens udvikling 2001-2011.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832.

Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

Nedsættelse af den kriminelle lavalder
Efter nedsættelsen af den kriminelle lavalder blev der i 2011 truffet 1.275 strafferetlige afgørelser i forhold til personer, der var 14 år på gerningstidspunktet.

1.091 afgørelser var fældende, dvs. personen blev fundet skyldig. Det svarer til 86 pct., hvilket er på niveau med andelen blandt de 15-19-årige.

Dommene var fordelt på 982 forskellige personer, hvoraf drenge udgjorde to tredjedele.

Pigerne blev især dømt for tyveri og herunder især butikstyveri, mens drengene også blev dømt for indbrud, røveri og hærværk.

71 pct. af de fældende afgørelser gav bødestraf, mens 18 pct. var betinget frihedsstraffe.

Næsten en halv million overtrædelser af straffeloven
Af andre interessante konklusioner er bl.a. disse:

  • I 2011 blev der anmeldt 466.765 overtrædelser af straffeloven, hvilket er et fald på 1 pct. i forhold til 2010.
  • Der blev i alt registreret 73.806 ofre for personfarlig kriminalitet i 2011. Det er 10 pct. flere end i 2010.
  • Blandt sigtede for sædelighedsforbrydelser blev kun halvdelen fundet skyldige. Andelen af sigtede for voldtægt var 21 pct.
  • Den gennemsnitlige straflængde for ubetingede frihedsstraffe for overtrædelse af straffeloven var 7,5 måneder. For særlig alvorlig vold var den 55,7 måneder.

Se flere konklusioner i Nyt fra Danmarks Statistik.
https://www.dst.dk/nytudg/17797

Bilag på engelsk
Tabellerne i Kriminalitet kan også bruges af ikke-dansktalende, da publikationen har et stort bilag med engelsk oversættelse af de danske begreber.


Kriminalitet

Hent som pdf

Kriminalitet 2011

Kolofon

Kriminalitet
Sociale forhold
ISBN: 978-87-501-2041-4
Udgivet: 11. december 2012 kl. 09:00
Antal sider: 176
Kontaktinfo:
Iben Pedersen
Telefon: 39 17 36 03

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig