Gå til sidens indhold

Lønstatistik - metode og nye begreber

Publikationen gennemgår principperne bag lønstatistikken og de nye begreber på området.

Danmarks Statistik vil fremover offentliggøre tal for både "den standardberegnede timefortjeneste" (løn for normale timer) og "fortjeneste pr. præsteret time" (løn for de udførte arbejdstimer).

Begreberne er blevet udviklet i forbindelse med Lønkommissionens arbejde med at analysere løn og ansættelsesvilkår i den offentlige sektor. Kommissionen blev nedsat af regeringen i 2008.

To slags løn
Grundlæggende opgøres løn på to måder:

  • løn pr. arbejdet (præsteret) time
  • løn pr. "normal" arbejdstime.

Typisk vil arbejdsgivere være mest interesserede i de samlede omkostninger pr. arbejdet time, mens lønmodtagere vil have fokus på lønnen pr. "normal" arbejdstime.

Lønnen pr. arbejdet time vil i sagens natur stige i takt med antallet af lønnede fraværstimer, mens lønnen pr. "normal" arbejdstime forbliver den samme uanset omfanget af lønnet fravær.

Kvinder og mænd
Tjener kvinder færre penge end mænd? Er lønnen lavere i det offentlige end i det private? Hvor stor er forskellen på en læges og en sygeplejerskes timeløn?

Spørgsmålene kan synes simple. I virkeligheden kræver en besvarelse dog, at man sætter sig ind i de to lønbegrebers fordele og ulemper.

Publikationen giver mulighed for at kigge ind i lønstatistikkens maskinrum og blive klogere på et omdiskuteret felt.

Lønstatistik - metode og nye begreber

Kolofon

Lønstatistik - metode og nye begreber
Arbejde og indkomst
ISBN: 978-87-501-1944-9
Udgivet: 29. september 2011 kl. 09:00
Antal sider: 107
Kontaktinfo:
Uwe Pedersen
Telefon: 39 17 34 24

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig