Gå til sidens indhold

DISCO-08 - Danmarks Statistiks fagklassifikation

DISCO er den officielle danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations. ISCO udarbejdes af International Labour Organisation (ILO).

ILO har i 2008 for første gang siden 1988 offentliggjort en revideret fagklassifikationen, og ISCO-88 er blevet til ISCO-08.
 
Læs mere om ISCO-08.
 
Hvad er DISCO-08?
DISCO-08 er en sekscifret klassifikation, der er opbygget som en hierarkisk struktur med fem niveauer. DISCO-08 opdeler det danske arbejdsmarked i 563 faggrupper, som hver indeholder en række nært beslægtede arbejdsfunktioner.

ISCO som grundlag for DISCO
ISCO-08 er en firecifret klassifikation, som i opbygning og struktur er identisk med DISCO-08. De første fire niveauer af DISCO-08 er stort set identisk med ISCO-08.
 
For at tilgodese de specifikke behov, der måtte være for at opfylde klassifikationens anvendelsesmuligheder i en dansk kontekst, har Danmarks Statistik suppleret med yderligere et niveau, hvor det er fundet nødvendigt.

Beskrivelser og forklaringer
Publikationen indeholder foruden titler og koder på alle faggrupperne også beskrivelse og forklaringer af klassifikationens begrebsramme, udformning, struktur og principper.
 
Publikationen indeholder desuden en mere udførlig beskrivelse af klassifikationens hovedgrupper og af de vigtigste årsager til at klassifikationen nu er blevet revideret.
 
Arbejdet med DISCO-08 er foregået i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter for at sikre et bredest muligt fundament for beslutningsprocessen i udviklingsarbejdet.
 
Anvendelse af DISCO-08
Fagklassifikationen kan anvendes i national sammenhæng til indsamling og offentliggørelse af statistiske oplysninger fra folketællinger, husstandsundersøgelser, personundersøgelser, arbejdsgiverundersøgelser og andre kilder.
 
Den kan ligeledes anvendes af den offentlige sektor og private virksomheder til aktiviteter som at finde egnede kandidater til ledige job, uddannelsesplanlægning, indberetning af arbejdsulykker, udbetaling af arbejdsskadesikring og styring af beskæftigelsesrelateret migration m.m.
 
Se evt. tidligere udgivelse DISCO-88.

DISCO-08 - Danmarks Statistiks fagklassifikation

Kolofon

DISCO-08 - Danmarks Statistiks fagklassifikation
Arbejde og indkomst
ISBN: 978-87-501-1940-1
Udgivet: 29. marts 2011 kl. 09:30
Antal sider: 54
Kontaktinfo:
Nicholas Lundstrøm Larsen
Telefon: 39 17 39 94

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig