Gå til sidens indhold

Offentligt forsørgede - 16-64 årige

Temapublikationen sætter fokus på personer i den erhvervsaktive alder, som forsørges af det offentlige.

Den største ordning er førtidspension. Andre typer offentlig forsørgelse er bl.a. efterløn, fleksjob, kontanthjælp og barselsdagpenge.

Unge på førtidspension pga. psykiske lidelser
En af publikationens konklusioner er, at når unge under 30 år går på førtidspension, skyldes det i fire ud af fem tilfælde psykiske lidelser. Det samme gælder kun hver fjerde nye førtidspensionist i alderen 60-64 år.

Samtidig er andelen af unge på førtidspension steget de seneste fire år.

Halvdelen af de i alt 18.000 nye førtidspensionister i 2010 fik førtidspension pga. diagnosen psykisk lidelse eller adfærdsmæssig forstyrrelse.

Blandt de psykiske lidelser er posttraumatisk belastningsreaktion den hyppigste årsag til, at der bliver tilkendt førtidspension.

857.000 på offentlig forsørgelse
Blandt de øvrige interessante konklusioner i publikationen er disse:

  • Antallet af offentligt forsørgede på 16-64 år er steget fra 769.600 personer i 2008 til 857.200 i 2010. Tallet er omregnet til fuld tid.
  • De 857.200 fuldtidspersoner svarer til 24 pct. af alle 16-64-årige.
  • 59 pct. af de 60-64-årige var offentligt forsørgede i 2010.
  • I 2010 havde Gentofte Kommune den laveste andel offentligt forsørgede 16-64-årige, nemlig 13 pct. Den højeste andel fandtes i Lolland Kommune, 36 pct.
Offentligt forsørgede - 16-64 årige

Hent som pdf

Offentligt forsørgede

Kolofon

Offentligt forsørgede - 16-64 årige
Sociale forhold
ISBN: 978-87-501-1952-4
Udgivet: 29. november 2011 kl. 09:00
Antal sider: 92
Kontaktinfo:
Carsten Bo Nielsen
Telefon: 39 17 32 45

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig