Gå til sidens indhold

Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Publikationen er en analyse af de små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Analysen viser, at finanskrisen har ændret mønstret for finansiering markant.

Færre firmaer opnår finansiering
I 2007 var det 6 pct. af de små og mellemstore virksomheder, der kun delvist eller slet ikke fik den søgte lånefinansiering i banker og sparekasser. I 2009/2010 fik 31 pct. helt eller delvist afslag på lånefinansiering gennem banker og sparekasser.

Blandt mange andre interessante konklusioner findes disse:

  • I 2010 søgte 44 pct. af de små og mellemstore firmaer at opnå mindst én af de tre former for finansiering (lånefinansiering, egenkapitalfinansiering eller andre former for finansiering). I 2007 var tallet 35 pct.
  • I 2010 søgte 52 pct. af firmaerne inden for industri finansiering. Inden for handel og transport 42 pct., og inden for bygge og anlæg var det 40 pct.
  • Blandt de såkaldte vækst-iværksættere steg andelen, der søgte finansiering, fra 47 pct. i 2007 til 57 pct. i 2010.

Europæisk undersøgelse
Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik har gennemført i foråret 2010. Undersøgelsen dækker 2007 og perioden fra medio 2009 til medio 2010 for at kunne belyse udviklingen i forholdene omkring adgang til finansiering.

Undersøgelsen er et led i en større europæisk undersøgelse om virksomheders adgang til lånefinansiering, ejerskabsfinansiering og andre former for finansiering.

Fokus på iværksætteri
Undersøgelsen har et specielt fokus på vækstiværksættere og andre højvækst-virksomheders muligheder for at skaffe den tilstrækkelige finansiering.

Læs også temasiden om iværksætteri.

 


Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Kolofon

Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering
Erhvervsliv
ISBN: 978-87-501-1906-7
Udgivet: 22. december 2010 kl. 09:30
Antal sider: 49
Kontaktinfo:
Michael Elgaard Nielsen
Telefon: 39 17 31 43

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig